Coachen met Livvit

Wat is het?

Als medewerker van een hogeschool bestaat de mogelijkheid om je coaching deels te laten vergoeden door Livvit.
Dit is een verzekering die door de hogeschool is afgesloten met ZilverenKruis-Achmea met een preventief doel.


Zorgen dat je gemotiveerd aan het werk blijft, ook als het even tegenzit. Hoe kan je omgaan met hoge werkdruk? 

Ook onderwijskundige vragen kunnen aandacht krijgen. Of, als de jaren gaan tellen en je duwtje in de rug nodig hebt.  

Elke medwerker kan elk kalenderjaar van zo'n traject gebruik maken.

Voor wie is het?

Het coachingstraject is beschikbaar voor alle medewerkers van de hogeschool: docenten, ondersteunende
medewerkers, leidinggevenden, managers, enz.

Hoe gaat het in zijn werk?

Op het moment dat je behoefte voelt aan begeleiding ga je in gesprek met je leidinggvende en/of hr-mederwerker.
Hij/zij kan de coaching aanvragen. Van belang is dat op het aanvraagformulier zo wordt ingevuld:

Gewenste oplossing

Coaching op mentaal gebied

Gewenste zorgaanbieder

Ik wil mijn eigen zorgaanbieder kiezen

Zorgaanbieder

Coachingspraktijk Aangaan, coach Ariaan van Sandick

De coaching kan starten op het moment dat Livvit goedkeuring heeft gegeven aan mij en aan jouw leidinggevende/hr-contactpersoonWe starten met een intake gesprek om kennis te maken en afspraken te maken over het traject.De coaching bestaat uit vijf bijeenkomsten van ongeveer anderhalf uur. De inhoud van de bijeenkomsten zijn maatwerk op  basis van je leervragen. De coaching wordt afgesloten met een evalutie. En als je wilt een eindgesprek met je leidinggegvende. 

Begeleiding Masterstudenten

Groepje meisjes intro 150x100

Ben je toe aan extra ondersteuning tijdens je studie? Ik wil je graag helpen om je opleiding met succes af te ronden. Voor Praktijkgericht onderzoek, Onderwijskundig Ontwerpen en de voorbereiding op je Eind-assessment kun je bij mij terecht. 

Aangaan